Diensten

De diensten van Vamero bestaan met name uit het opstellen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen voor omgevingsvergunningen. Dergelijke documenten kunnen nodig zijn om bouwplannen en ontwikkelingen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld als het bouwen van één of meerdere nieuwe woningen, bedrijfsuitbreiding of functiewijziging van een gebouw niet binnen het geldende bestemmingsplan past. Vamero kan u ook voorzien van advies over de aanpak van ontwikkelingen, de benodigde procedures en geldend beleid en wet- en regelgeving.

De opdrachtgevers van Vamero zijn onder andere particulieren, bedrijven, gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en andere organisaties en instellingen, die in het hele land gevestigd kunnen zijn.

Recent heeft Vamero gewerkt aan plannen voor onder andere een nieuwe villa op een lege kavel, een schuur bij een woning in het agrarisch gebied, een bouwplan voor 20 woningen op een voormalige schoollocatie en plannen voor agrarische (sierteelt)bedrijven, zoals uitbreiding, verandering (omzetting bedrijfswoning) of sanering (zogenaamde 'ruimte voor ruimte-regeling').