Over Vamero

Vamero is een adviesbureau voor ruimtelijke ordening en is opgericht door Rick van Meeteren. Mijn jarenlange gemeentelijke ervaring wil ik graag benutten om anderen te helpen hun plannen te realiseren en te ondersteunen bij procedures voor ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het voor mij een kans om een bijdrage te leveren aan nieuwe en mooie ontwikkelingen. Mijn aanpak kenmerkt zich door enthousiasme, dienstverlenend en een praktische insteek.

Vamero stelt binnen afzienbare tijd een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing op, dat voldoet aan uw wensen en alle vereisten. Bekend is wat inhoudelijk nodig is en hoe de procedure binnen een gemeente verloopt. We doen wat nodig is en hanteren een realistische benadering.